Privacy verklaring (versie 14/02/2023)

La Grisonne, gevestigd aan
380 Chemin des Babaous

F- 04150 Revest-du-Bion,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.lagrisonne.fr

380 Chemin des Babaous

F- 04150 Revest-du-Bion

+33786937841


Piet neemt de Gegevensbescherming van La Grisonne voor zijn rekening.
Hij is te bereiken via vacances@lagrisonne.fr


Welke persoonsgegevens verwerkt La Grisonne?

La Grisonne verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Verwerkt La Grisonne bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Ben ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vacances@lagrisonne.fr, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt La Grisonne persoonsgegevens?

La Grisonne verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- afhandelen van jouw betaling

- verzenden van een uitnodiging

- bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming

La Grisonne neemt geen verantwoordelijkhied op basis van geautomatiseerde verwerkingen/ besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van La Grisonne) tussen zit.


Hoe lang bewaart La Grisonne persoonsgegevens?

La Grisonne bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de eerder vermelde categorieën persoonsgegevens: 3 jaar.


Deelt La Grisonne persoonsgegevens met derden?

La Grisonne verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder wordt de Franse overheid, en meer bepaald de gemeente en de administratieve overheid die instaan voor het beheren, verwerken en afhandelen van de toeristenbelasting. Alsook onze verzekeringsmaatschappij(en) die instaan voor de verzekerde goederen en de aanwezige vakantiegangers.


Gebruikt La Grisonne Cookies, of vergelijkbare technieken?

Ja. La Grisonne gebruikt enkel de hoogstnoodzakelijke cookies om jouw gebruikerservaring op onze website te optimaliseren. Wij gebruiken geen trackingcookies, noch enige andere marketingcookies.


Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen, om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door La Grisonne en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar vacances@lagrisonne.fr.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

La Grisonne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met vacances@lagrisonne.fr